RKSV Liessel

Jaarvergadering maandag 23 oktober

Wij nodigen hierbij al onze leden en ouders van jeugdleden uit voor onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op maandag 23 oktober. Aanvang 20.00 uur in de kantine van sportpark de Smeltkroes.
 
Het jaarverslag is vanaf 9 oktober op te vragen via secretaris@rksvliessel.nl.
 
Agenda jaarvergadering 23 oktober 2017

1. Opening.

2. Notulen jaarvergadering 17-10-2016.

3. Jaarverslag 2016-2017.

4. Financieel verslag 2016-2017.

5. Verslag kascontrole.

6. Verkiezing kascontrolecommissie.

7. Begroting 2017-2018.

8. Vooruitblik 2017-2018.

9. Rondvraag.

 

PAUZE

 

10. Huldiging Jubilarissen.

11. Bestuursverkiezing:

 

Aftredend en niet herkiesbaar: Frank Zeegers (bestuurslid junioren)

Het bestuur draagt Lucien Jansen voor als bestuurslid junioren.

Aftredend en niet herkiesbaar: William v. Aarle (hoofd communicatie)

Aftredend en niet herkiesbaar: Harm v.d. Hoogenhoff (voorzitter)

12. Sluiting.