RKSV Liessel

Wij luiden de noodklok!

Beste leden en ouders van jeugdleden,
 
Wij luiden hierbij de noodklok! Wij maken ons ernstig zorgen over de toekomst. Zijn wij in staat om RKSV Liessel, de goed draaiende te club te laten zijn, zoals deze nu is?
 
Het afgelopen jaar is er ontzettend veel energie en tijd gaan zitten in het zoeken naar  vrijwilligers voor verschillende taken zoals scheidsrechters, leiders, trainers, terreindienst, schilders, commissieleden voor verschillende commissies, bestuursleden etc.. Er zijn vele mensen benaderd. Maar er zijn nog verschillende vacatures.
 
Het blijkt steeds moeilijker om mensen te vinden die een taak willen invullen. Hierdoor wordt onze groep actieve vrijwilligers steeds kleiner. Met als gevolg een verzwaring van taken. Dit kan niet zo doorgaan! We willen voorkomen dat door deze verzwaring nog meer mensen gaan afhaken. Een club is geheel afhankelijk van vrijwilligers. Hoe groot of klein de bijdrage ook is, het is van groot belang. Lid zijn van een mooie club kan alleen blijven bestaan als ook iedereen een steentje bijdraagt.  Daarom deze oproep aan alle leden en ouders van jeugdleden sta op en doe met ons mee! Geef naar ons aan waar je bij kan ondersteunen.
 
Bestuur RKSV Liessel