RKSV Liessel

Jubilarissen 2018 + benoeming voorzitter

Tijdens de jaarvergadering is op maandag 23 oktober in de kantine van sporthal De Smeltkroes in Liessel werden dertien jubilarissen gehuldigd.

Een van de jubilarissen is Rini Boerenkamps, hij is 60 jaar lid van RKSV Liessel. Martien Bots, Martien Verbeek, Frank Winters, Harry Hikspoors, Henk van Kemenade en Frits van Lier zijn 50 jaar lid. Ryan van Haandel, Jacob van Seccelen en Jurgen Friesen zijn 40 jaar lid en Thijs van Hal, Hetty van Bommel en Gerold Welten zijn 25 jaar lid.

Arno Geboers werd definitief benoemd tot voorzitter.

Arno Geboers was vice voorzitter en bestuurslid technische zaken. Na het vertrek van voorzitter Harm van den Hoogenhoff eind oktober 2017 heeft hij diens taak tijdelijk waargenomen. Geboers is bijna 25 jaar lid van RKSV Liessel en heeft als vrijwilliger in diverse functies een bijdrage geleverd aan de voetbalclub.