RKSV Liessel

19 Maart laatste cursusavond 4 Skills

Alweer de laatste cursusavond van 4 skills van dit seizoen. De avond start zoals altijd om 18:30 uur.