RKSV Liessel

In memoriam

In zeer korte tijd zijn twee van onze belangrijke ereleden overleden.

Harry Giebelen en Jan Proenings

Zij laten een groot verdriet en gemis achter bij hun naasten. Maar ook als club zijn we erg geraakt door dit verdrietige nieuws. Twee mensen die onze club een zeer warm hart toedroegen en op velerlei manieren een belangrijke rol hebben gespeeld in ons clubbestaan.

Harry

In 2016 is Harry nog gehuldigd met zijn 60-jarig lidmaatschap. Enkele herinneringen die toen naar voren kwamen waren dat Harry 15 jaar was toen hij startte met voetballen. Hij was de eerste uit het gezin die dat mocht, maar moest wel alles zelf betalen. Het hoogste elftal waarin Harry heeft gespeeld is het derde. Helaas heeft hij nooit een kampioenschap mogen vieren, maar wel heel veel degradatieduels uitgevochten. Trainen kwam er bij Harry ook niet van i.v.m. de ploegendiensten waarin hij werkte.

Harry heeft nog even bij de veteranen gevoetbald maar moest stoppen vanwege zijn gezondheid, waarna hij lange tijd de veteranen heeft verzorgd. Andere taken die Harry binnen RKSV Liessel op zich heeft genomen zijn de Toto ophalen en het sproeien van de Hazeldonk. Toen zijn kleinkinderen gingen voetballen was hij weer altijd op ons sportpark te vinden en genoot daar enorm van.

Jan

Jan is afgelopen jaarvergadering nog gehuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap.

Jan werd op zijn 12e lid van RKSV Liessel. Eerder mocht dat toen nog niet. Hij heeft alleen in zijn jeugdjaren actief gevoetbald. Hij besloot niet door te gaan naar de senioren, mede door een zwakke enkel. Jan koos ervoor om scheidsrechter te worden en liet zich daartoe opleiden. Jan floot wedstrijden van Liessel maar ook voor de KNVB.

Hierdoor kwam hij overal en reed in sommige weekenden weleens 680 km. Lang floot Jan de 2de klasse. In totaal heeft Jan 51 jaar gefloten voor de KNVB en is hij erelid geworden bij het 50-jarig jubileum van zijn scheidsrechters carrière. Door de KNVB werd hij toen ook benoemd als “Scheidsrechter van Verdienste”. Deze mijlpaal is destijds op een mooie manier gevierd door het fluiten van een wedstrijd met zijn kleinkinderen. Naast scheidsrechter is Jan ook nog 11 jaar jeugdleider geweest en heeft hij 8 jaar in het jeugdbestuur gezeten. Jan bracht ook veel tijd door in de kantine als fanatieke toeper. In Liessel staat Jan bekend als de man van de Toto. 25 jaar lang fietste hij een paar dagen per week door Liessel om voor de voetbalclub de Toto-formulieren te brengen en op te halen. Jan was nog steeds een graag geziene gast op ons sportpark.

Wij gaan hen ontzettend missen.

Helaas hebben wij niet op onze gebruikelijke wijze afscheid kunnen nemen door de moeilijke tijd waarin we momenteel leven. Maar ook op deze manier willen wij de naasten nog heel veel sterkte wensen met dit grote verlies.

Bestuur en leden RKSV Liessel