RKSV Liessel

Start trainingen

We mogen weer van start...

Totaal tegen de verwachtingen in, kregen we afgelopen week te horen dat er door iedereen weer getraind mag gaan worden. Natuurlijk geweldig nieuws voor al onze leden! Helaas hebben we in deze tijd wel met heel veel maatregelen te maken, waardoor we niet zomaar van start kunnen gaan. De gezondheid van ons allen is daarbij het allerbelangrijkste uitgangspunt. Richtlijnen van het RIVM en protocollen opgesteld door de KNVB zullen we hierin ook moeten volgen. Daarnaast zijn wij niet de enige gebruiker van het sportpark, maar willen de leden van Livoc en Arcades ook weer graag aan de slag. Dit vergt het nodige overleg en afstemming met elkaar. Hiervoor hebben de afgelopen weken al verschillende digitale vergaderingen plaatsgevonden, waarin we in gezamenlijkheid met alle verenigingen en stichting Belsa tot een standpunt en aanpak zijn gekomen. Een belangrijk standpunt wat we op een eerder tijdstip hebben ingenomen was, om alleen de jeugd t/m 12 jaar te laten trainen. Nu is er afgesproken ook de jeugd vanaf 13 en de senioren weer te laten trainen.

Stichting Belsa neemt hierin een belangrijke taak op zich. Zij maken het mogelijk dat we weer kunnen sporten, volgens alle regels die er opgelegd zijn. Denk hierbij aan de hygiëne, maar ook aan het voorkomen dat te grote groepen gelijktijdig op het sportpark aankomen, waardoor de 1,5 meter regel niet te handhaven zou zijn. We zijn heel blij met hoe stichting Belsa dit voortvarend heeft opgepakt, zodat alle verenigingen weer kunnen sporten. Het is nu aan ons allen om ook goed met de opgestelde regels om te gaan en elkaar eropaan te spreken, wanneer dit niet gebeurt. Dus aan alle leden en ouders van jeugdleden het verzoek om het protocol goed door te nemen. We hebben er het volste vertrouwen in dat iedereen dan veilig kan sporten.

Corona-testen

Zoals iedereen vernomen heeft komen jeugdtrainers in aanmerking voor een Corona-test bij klachten. Om in aanmerking te komen voor een dergelijke test dient de jeugdtrainer zelf onderstaande (huidige) werkwijze te volgen:

Jeugdtrainers kunnen zichzelf momenteel aanmelden via de website www.ggdbzo.nl, aanmelden Coronatest (volgens testbeleid RIVM);
De jeugdtrainer kan zelf de gegevens invullen die gevraagd worden bij de link “het aanmeldformulier”;
Deze aanvraag loopt niet via de bedrijfsarts/huisarts, de arts bij de GGD beoordeelt de aanvraag.

Onderhoud velden

Normaal gesproken vindt vanaf juni het grote onderhoud aan de velden plaats. Er kan dan een langere periode niet gesport worden, omdat de velden rust nodig hebben om weer sterk te worden en klaar te zijn voor het volgende seizoen. Aangezien we er van uit gingen dat de senioren niet meer zouden mogen trainen dit seizoen, is er gekeken of het onderhoud al eerder kon starten, zodat we ook weer vroeg in het nieuwe seizoen zouden kunnen beginnen. Dit onderhoud is nu dus al van start gegaan, waardoor we op dit moment beperkingen hebben in het gebruik van alle velden. Maar hier tegenover staat dat we wel veel langer mogen blijven doortrainen. Hoe lang we door gaan trainen zullen we in afstemming met elkaar nog gaan bepalen.

De Hazeldonk en veld 2 zijn in het geheel niet te gebruiken. Het hoofdveld en veld 3 gedeeltelijk. Er gaat met kalklijnen aangegeven worden wat gebruikt mag worden. Hierdoor is er in afstemming met de verenigingen en door stichting Belsa een schema opgesteld, waardoor iedereen weer kan trainen met inachtneming van de maatregelen. Dit heeft wel tot gevolg dat we niet allemaal, waar van toepassing, 2 x kunnen trainen en er ook enkele tijden zijn aangepast. In het schema en de overzichtsfoto is alles terug te vinden.

Wellicht komen er in de praktijk nog wat zaken naar voren, die aandacht vragen en op dit moment niet helemaal voorzien zijn. Wij vragen jullie dan ook zeker contact met ons op te nemen, zodat we kunnen kijken hoe we het kunnen oplossen.  Samen zullen we er het beste van moeten maken, zodat we gezond weer richting seizoen 2020-2021 kunnen gaan.

Veel voetbalplezier!

Bestuur RKSV Liessel

Via de links hieronder zijn het Corona-protocol van het sportpark, het trainingsschema en de plattegrond van het sportpark te zien en te lezen. Gelieve deze goed door te nemen voor je komt trainen!

Corona-protocol sportpark de Smeltkroes

Corona trainingsschema sportpark de Smetkroes

Plattegrond sportpark de Smeltkroes