RKSV Liessel

Beleid

Via de links hieronder zijn het concept beleidsplan 2018-2023, het concept technisch jeugdbeleid 2018-2023 en de normen en waarden van onze club te lezen.

Concept beleidsplan 2018-2023

Concept technisch jeugdbeleid 2018-2023

Normen en waarden

Notulen jaarvergadering RKSV Liessel