RKSV Liessel

Normen en waarden

 

RKSV Liessel is een vereniging die goede normen en waarden erg belangrijk vindt. Middels gestelde gedragsregels zorgen we ervoor dat we samen op een veilige en plezierige manier onze sport kunnen beoefenen.

Sportbeoefening algemeen:
1. Iedereen handelt respectvol naar medespelers, tegenstanders, leiders, trainers, scheidsrechters en supporters.
2. Er wordt niet gepest.
3. Voetbal is een teamsport. Afmeldingen kunnen het team en leiders in problemen brengen.
4. Tijdig afmelden voor trainingen en wedstrijden.
5. Tijdig aanwezig zijn op trainingen en voor wedstrijden. Afspraken hiervoor worden aan het begin van het seizoen tussen leiders, trainers, spelers en ouders gemaakt.
6. Clubbelang gaat boven individueel belang of teambelang.
7. Gezamenlijk vertrek vanaf sportpark de Smeltkroes en gezamenlijk vertrek vanaf sportpark tegenstander.
8. Gezamenlijk warming-up bij zowel trainingen als wedstrijden.
9. Beslissingen van scheidsrechters, trainers en leiders accepteren.
10. Spelers/speelsters douchen na de trainingen vanaf JO13 en wedstrijden (allen).

Trainer/leiders:
1. Positief coachen naar de kinderen toe.
2. Met respect omgaan met spelers/speelsters
3. Zorgen dat de spelers/speelsters douchen na de trainingen vanaf JO13 en wedstrijden (allen).
4. Spelers aanspreken op wangedrag en pesten.
5. Trainingsmateriaal en opstellingen op tijd klaar hebben.
6. Gezamenlijk warming-up bij zowel trainingen als wedstrijden.
7. Toezicht op het schoonhouden van de kleedlokalen. Eventueel aanstellen van spelers voor corveedienst.
8. Verantwoordelijkheid nemen voor materialen en het opruimen ervan.
9. Vanaf de JO10 niet meer het kleedlokaal ingaan, tenzij anders met spelers/leiders/trainers in overleg met alle ouders wordt afgesproken.
10. Aanspreekbaar zijn voor ouders.

Sportaccommodatie:
1. Geen afval op en rond het sportpark neergooien.
2. Zorg dat de kleedlokalen netjes achterblijven, zowel bij trainingen als wedstrijden. Bij de jeugd wordt dit gecontroleerd door trainer/leider.
3. Fietsen, bromfietsen en scooters worden gestald in de daarvoor aanwezige rekken.
4. Er wordt niet gerookt op en naast de sportvelden. Roken kan buiten in de directe omgeving van de kantine maar niet in het bijzijn van jeugdspelers.
5. Er wordt respectvol en veilig omgegaan met accommodatie en materialen.

Sportkantine:
1. Geen alcoholgebruik onder de 18 jaar. Legitimatie kan gevraagd worden en dient getoond te worden.
2. Respect naar kantine-personeel.

Ouders:
1. Toon regelmatig belangstelling.
2. Positief aanmoedigen.
3. Realistische verwachtingen hebben.
4. Beslissingen van scheidsrechters, trainer en leiders accepteren.
5. Welzijn/plezier belangrijker dan resultaat.
6. Bij toerbeurt rijden bij uitwedstrijden.
7. Bij vragen en/of opmerkingen de leider/trainer apart aanspreken.