regels m.b.t. het sporten op Sportpark De Smeltkroes - RKSV Liessel

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

regels m.b.t. het sporten op Sportpark De Smeltkroes

regels m.b.t. het sporten op Sportpark De Smeltkroes

Sporten op sportpark De Smeltkroes


Stichting Belsa faciliteert in het beoefenen van zowel binnen- als buitensport. Om dit voor iedereen mogelijk te maken zijn er afspraken waarvan wij verwachten dat iedereen zich hier aan houdt en anderen hierop aanspreekt waar nodig. Op deze manier dragen we samen zorg voor ons sportpark.


Waar gebruiker staat wordt bedoeld: de vereniging, trainer, begeleider, sporter, instantie, huurder, die gebruik maakt van de faciliteiten die sportpark De Smeltkroes biedt voor sportbeoefening.
Van vaste gebruikers verwachten wij dat zij deze richtlijnen bekend maken aan alle leden (+ ouders).


Afspraken:
1. Een aanvraag voor het gebruik van het sportpark wordt schriftelijk (of via email) ingediend bij Stichting Belsa. (verhuur@belsa.nl)
2. De gebruiker verstrekt Stichting Belsa naam en adres van de persoon / trainer die toezicht houdt tijdens het gebruik. Deze is tevens verantwoordelijk voor een ordelijk verloop van het gebruik.
3. De toezichthouder als bedoeld in artikel 2 controleert bij aanvang van het gebruik of er sprake is van schade, vernieling, gebreken en onvolledigheden en stelt Stichting Belsa hiervan in kennis. Ook schade, vernieling, vervuiling ontstaan tijdens het gebruik wordt direct gemeld
4. Het sportpark wordt alleen gebruikt voor sportbeoefening. Of met vooroverleg en schriftelijk toestemming van Stichting. Belsa voor andersoortig gebruik.
5. Voertuigen parkeren we op de parkeerplaats en fietsen in de fietsenstalling.
6. De kleedlokalen zijn voor de sporters, (niet voor publiek) (Schermen in de gang geven aan in welk kleedlokaal een team is ingedeeld ).
7. Het sportpark wordt door de huurder gebruikt op de afgesproken tijden (zie 1.)
8. De velden, sportzaal, kleedlokalen en overige ruimte (bijv. EHBO) worden schoon achtergelaten.
9. De gebruiker maakt gebruik van het juiste schoeisel voor óf de binnensport óf de buitensport.
10. Alle afval gaat in de afvalbakken, zo houden we het sportpark schoon.
11. Gebruikte materialen worden opgeborgen op de daarvoor bestemde plaatsen.
12. Na gebruik schakelt de gebruiker de (veld-) verlichting uit en sluit de deuren en hekken af, activeert het alarm
13. Indien Stg Belsa, (evt. in overleg met de sportbond) de velden afkeurt in verband met bijv. weersomstandigheden, kunnen en mogen deze niet worden gebruikt.
14. Tijdens de zomersluiting, is het sportpark ( grasvelden) wegens onderhoudswerkzaamheden en herstel van het gras niet te gebruiken.
15. De gebruiker is aansprakelijk voor schade en vernielingen.
16. Stg Belsa is niet aansprakelijk voor diefstal of ontvreemding. Ook is zij niet aansprakelijk voor schade of letsel van welke aard dan ook opgelopen op het sportpark.
17. Indien de gebruiker bepalingen van dit reglement niet naleeft, kan hem per direct de toegang tot het sportpark worden ontzegd.
18. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Stg Belsa.


Gebruikers die bekend zijn en akkoord gaan met bovenstaande voorwaarden zijn van harte welkom om gebruik te maken van het sportpark en de besproken faciliteiten.


Veel sport plezier toegewenst!


Liessel, november 2013.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!